PRIVATUMO POLITIKA

Mes labai rimtai atsižvelgiame į duomenų apsaugą bei konfidencialumą ir laikomės visų galiojančių nacionalinių ir Europos duomenų apsaugos nuostatų. Toliau pateikiame informaciją apie tai, kaip mes renkame, tvarkome ir naudojame duomenis, ypač kokią informaciją ir asmens duomenis saugome ir ką su jais darome.

Tam tikriems pasiūlymams arba paslaugoms, kuriuos mes teikiame Interneto svetainėje www.eukanuba.lt (įskaitant loterijas, pinigų grąžinimo garantiją, pasižadėjimo gyvūnams augintiniams programą ir dalyvavimą mūsų „Veisėjų klube“) gali būti taikomos atskiros sąlygos. Šios papildomos nuostatos bus nurodomos teikiant mūsų pasiūlymą arba paslaugą. Perskaitykite jas ir įvertinkite atsižvelgdami į šį Privatumo politikos aprašymą.

1. VALDYTOJAS

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 4 str. 7 dalimi, jūsų asmens duomenų valdytojas yra

Tetra GmbH
Herrenteich 78
49324 Melle
Vokietija (toliau – mes, mūsų ir t. t).

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS

2.1. ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys apibrėžiami kaip bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Tai, pavyzdžiui, apima jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, gimimo datą, taip pat bet kokius duomenis, kuriuos pateikiate mums atlikdami užsakymą internetu, registruodamiesi, kurdami vartotojo paskyrą ar pateikdami užklausą per paklausimo formą (toliau – Asmens duomenys).

Ši Privatumo politika netaikoma statistiniams duomenims, kuriuos jums apsilankant mūsų Interneto svetainėje mes renkame techniniais tikslais ir paverčiame anonimiškais ir kurie todėl negali būti tiesiogiai susieti su jūsų asmeniu. Tokie statistiniai duomenys apima informaciją apie jūsų apsilankymų mūsų Interneto svetainėje skaičių, mūsų svetainėje praleistą laiką, puslapius, kuriuose jūs lankėtės, informaciją apie jūsų naudotą naršyklę (-es), ir visi jie naudojami taip, kad nebūtų galima nustatyti asmens tapatybės. Ši informacija renkama ir tvarkoma anonimiškai siekiant gauti informacijos apie naudojimąsi mūsų Interneto svetaine ir atitinkamai pagerinti jos veikimą. Daugiau informacijos apie mūsų renkamus statistinius duomenis rasite perskaitę mūsų Slapukų politikos aprašymą.

2.2. JŪSŲ DUOMENŲ RINKIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO TEISINIAI PAGRINDAI

Paprastai mūsų interneto svetainėmis galima naudotis nepateikiant jokių Asmens duomenų. Kai mūsų tinklalapiuose renkami kokie nors Asmens duomenys, tai, kai tik įmanoma, daroma savanorišku pagrindu.

Mes rinksime, tvarkysime ir naudosime jūsų Asmens duomenis, vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Šiame 2.2 skirsnyje galite rasti tam tikros naudingos išsamesnės informacijos.
Jei lankysitės mūsų Interneto svetainėje vien tik informacijos tikslais – tam, kad surinktumėte informaciją apie mus arba mūsų produktus, t. y. jei jūs nesiregistruosite arba nepateiksite mums informacijos apie save kokiu nors kitu būdu, mes rinksime Asmens duomenis tik naudodamiesi slapukais ir kitomis panašiomis technologijomis, kaip išsamiau pateikta mūsų Slapukų politikos aprašyme. Šiuos Asmens duomenis mes renkame vadovaudamiesi BDAR 6 str. 1 dalies f punktu: pavyzdžiui, duomenis apie jūsų IP adresą, užklausos datą ir laiką, jūsų laiko zoną, prisijungimo būseną / HTTP būsenos kodą, užklausos turinį (konkretų puslapį), kiekvieną perduodamų duomenų kiekį, jūsų naudojamą naršyklę ir naršyklės programinės įrangos versiją, interneto svetainę, iš kurios siunčiama užklausa, operacinę sistemą ir jos sąsają bei kalbą.

Jeigu apsilankysite mūsų Interneto svetainėje dėl vienos iš toliau išvardytų priežasčių, išsamesnės informacijos rasite šiuose skirsniuose:

2.2.1. VERSLO SANTYKIŲ PALAIKYMAS

Mes rinksime ir tvarkysime jūsų vardo ir pavardės, el. pašto adreso duomenis ir bet kokią kitą informaciją, kurią jūs mums pateikiate, kad galėtume palaikyti mūsų tarpusavio verslo santykius, pvz., atsakyti į jūsų užklausą, tvarkyti su jumis sudarytą sutartį arba techninio administravimo, reikalingo mūsų verslo santykiams palaikyti, tikslais. Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, vadovaujantis BDAR 6 str. 1 dalies b punktu, yra būtinybė tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti su jumis sudarytą (-as) sutartį (-is) .

Mes saugosime šiuos Asmens duomenis tiek laiko, kiek truks mūsų verslo santykiai. Jeigu trejų metų laikotarpiu nebuvo sudaryta jokių mūsų tarpusavio sandorių arba nebuvo palaikoma jokių tarpusavio ryšių, jūsų Asmens duomenis ištriname arba paverčiame anonimiškais, nebent įstatymais būtų reikalaujama juos saugoti ilgesnį laiką.

2.2.2. NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA IR NAUJIENLAIŠKIO PANAUDOJIMO ANALIZĖ

a) Prenumerata

Jeigu sutinkate, kad būtumėte įtraukti į mūsų informacijos el. paštu gavėjų sąrašą, jūsų pateiktus Asmens duomenis, gavę jūsų sutikimą, naudojame tam, kad reguliariai galėtume atsiųsti jums elektroninių naujienlaiškių norėdami jus informuoti apie, pvz., aktualias įdomias temas arba pasiūlymus.

Kad galėtumėte užsiregistruoti ir gauti jūsų gyvūnui augintiniui aktualią informaciją, jums reikia pateikti savo el. pašto adresą, tai pat jūsų gali būti paprašyta pateikti bendrą informaciją apie savo gyvūną augintinį. Mes taip pat galime tvarkyti su išsiųstais naujienlaiškiais susijusius duomenis, pvz., duomenis apie gavėjus ir išsiuntimo laiką. Naujienlaiškiuose gali būti pateikiami aktualūs pasiūlymai, viktorinos, bendro pobūdžio patarimai dėl gyvūnų augintinių priežiūros, naujienos ir kita informacija apie mūsų produktus, taip pat bendro pobūdžio rekomendacijos ir informacija su mūsų produktais susijusiais klausimais. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, vadovaujantis BDAR 6 str. 1 dalies a punktu, yra jūsų sutikimas .

Mes galime dalytis jūsų Asmens duomenimis su trečiųjų šalių agentūromis (įskaitant „CreativeRace and Speed Communications“), kurios tvarko mūsų ryšių su klientais duomenų apie naujienlaiškių užsisakymą bazes.

Jūs galite atšaukti jūsų sutikimą bet kada be jokios priežasties išsibraukdami iš mūsų elektroninių naujienlaiškių gavėjų sąrašo, ir šie pakeitimai įsigalios nedelsiant. Prenumeratos galite atsisakyti spustelėdami po mūsų elektroniniais naujienlaiškiais pateiktą nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ar pasinaudodami mūsų paklausimo forma ar nusiųsdami el. laišką adresu gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com.

Jūsų Asmens duomenis šiuo tikslu mes tvarkysime tol, kol jūs neatsisakysite prenumeratos. Tuomet jūsų Asmens duomenis perkelsime į naikinamų duomenų sąrašą siekdami užtikrinti, kad mūsų naujienlaiškis jums vėl nebūtų siunčiamas; jūsų Asmens duomenys nebus naudojami jokiu kitu tikslu.

b) Naujienlaiškio panaudojimo analizė

Mes nuolat stengiamės tobulinti savo paslaugas. Turėdami tai omenyje, galime atlikti mūsų išsiųstų elektroninių naujienlaiškių vertinimą, pvz.,ar pateikti el. pašto adresai yra veikiantys, ar naujienlaiškis buvo atidarytas, kurios naujienlaiškyje pateiktos nuorodos buvo spustelėtos ir ar pateiktas koks nors atsakymas arba pranešimas apie laiško gavimą ((automatinis) atsakymas, pranešimas apie klaidą ir t. t.). Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas suprasti, kaip asmenys reaguoja į mūsų naujienlaiškius, kad mes, vadovaudamiesi BDAR 6 str. 1 dalies f punktu, galėtume patobulinti savo paslaugas.

Jūsų Asmens duomenis šiuo tikslu mes saugosim dvejus metus. Tuomet jūsų Asmens duomenis ištrinsime arba paversime anonimiškais, nebent įstatymais būtų reikalaujama, kad mes juos saugotume ilgesnį laiką.

2.2.3. ATSILIEPIMAI APIE PRODUKTUS („BAZAARVOICE“)

Mes renkame jūsų Asmens duomenis jums pateikus mūsų Interneto svetainėje atsiliepimą apie produktą. Ši informacija apima jūsų pasirinktą slapyvardį, el. pašto adresą, IP adresą, produkto apžvalgos tekstą ir jūsų įvertinimą, taip pat bet kokią savanoriškai jūsų pateiktą papildomą informaciją, pavyzdžiui, jūsų buvimo vietą, amžių, lytį, išsamią informaciją apie tai, kur jūs perkate produktą, išsamią informaciją apie jūsų laikomą gyvūną augintinį arba nuotrauką – tai, dėl ko atsiliepimas tampa visapusiškesnis arba įdomesnis kitiems naudotojams.

Pateikti duomenys bus tvarkomi atsiliepimo apie produktą reikmėms ir rodomi mūsų Interneto svetainėje, jei neatšauksite savo sutikimo. Mes ir mūsų paslaugų teikėjai (žr. toliau pateiktą išsamią informaciją) galime naudotis pateiktu el. pašto adresu, kad galėtume su jumis susisiekti dėl su jūsų teikiamu atsiliepimu apie produktą susijusių administracinių klausimų. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, vadovaujantis BDAR 6 str. 1 dalies a punktu, yra jūsų sutikimas .

Mes dalysimės jūsų Asmens duomenimis su „Bazaarvoice“, kad suteiktume savo vartotojams galimybę įvertinti mūsų produktus. Dėl išsamesnės informacijos apie tai, kaip „Bazaarvoice“ tvarko jūsų Asmens duomenis, žr. www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy.

2.2.4. NAUDOTOJŲ KURIAMAS TURINYS

Jeigu davėte mums leidimą panaudoti (laikantis atitinkamų sąlygų) jūsų nuotrauką (-as) arba vaizdo įrašą (-us), pvz., kai tai susiję su IAMS pasižadėjimo gyvūnams augintiniams programa, tokie Asmens duomenys, remiantis jūsų duotu leidimu, bus tvarkomi siekiant juos naudoti mūsų Interneto svetainėje ir mūsų socialinės žiniasklaidos kanaluose, taip pat mūsų asocijuotųjų įmonių interneto svetainėse ir socialinės žiniasklaidos kanaluose. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, vadovaujantis BDAR 6 str. 1 dalies a punktu, yra jūsų sutikimas .

Mes saugosime nuotraukoje (-ose) arba vaizdo įraše (-uose) užfiksuotus Asmens duomenis savo Interneto svetainėje iki atitinkamos kampanijos pabaigos.

2.2.5. SĄRAŠAS „SURASK PREKIAUTOJUS“

Mes siūlome savo verslo partneriams ir mūsų produktais prekiaujantiems mažmenininkams įsirašyti į mūsų Interneto svetainės skiltyje „Surask prekiautojus“ pateiktą sąrašą.
Tam, kad galėtume jus užregistruoti, mums reikia žinoti jūsų įmonės pavadinimą ir tikslų adresą, kuriame gali būti jūsų Asmens duomenų, pvz., jūsų vardas ir pavardė. Papildoma informacija, pvz., jūsų telefono numeris ir interneto svetainės adresas, gali būti pateikiama savanoriškai, ir tokia informacija gali padėti pagreitinti įrašymo į sąrašą procesą.

Ši informacija mums yra reikalinga tam, kad galėtume patikrinti jūsų prašymo pagrįstumą ir įrašyti jus į sąrašą „Surask prekiautojus“, kuriame bus parodyta jūsų parduotuvės vieta ir pateikta bet kokia kita pirmiau išvardyta informacija.

Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, vadovaujantis BDAR 6 str. 1 dalies b punktu, yra siekimas įvykdyti su jumis sudarytą sutartį .

Šiuos Asmens duomenis mes saugosime tol, kol būsite įrašyti į sąrašą. Jūsų duomenys bus išbraukti iš sąrašo, jei atšauksite savo sutikimą, jei nustatysime, kad informacija jau nebeteisinga ir jos negalima ištaisyti, arba jei turėsime bet kurią kitą teisėtą priežastį išbraukti jus iš sąrašo, pvz., iš esmės pasibaigus mūsų verslo santykiams ir jums nustojus prekiauti mūsų produktais. Tada nedelsiant ištrinsime jūsų duomenis iš sąrašo.

Jūs galite atšaukti sutikimą bet kada be jokios priežasties, pranešdami mums apie tai adresu gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com, ir šie pakeitimai įsigalios nedelsiant. Tada išbrauksime jus iš sąrašo, kaip aprašyta pirmiau.

2.2.6. PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA

Jeigu paprašysite mūsų grąžinti pinigus užpildydami mūsų Interneto svetainėje pateiktą formą „Pinigų grąžinimo garantija“, mes tvarkysime bet kokius Asmens duomenis, kuriuos jūs mums šioje formoje pateiksite, įskaitant vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, gimimo datą ir su jūsų pirkiniu ir pinigų grąžinimo procedūra susijusią informaciją.

Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas pagal BDAR 6 str. 1 dalies b punktą – siekimas įvykdyti su jumis sudarytą sutartį, nes mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, kad galėtume patenkinti jūsų prašymą grąžinti pinigus. Šiuos Asmens duomenis saugosime šiuo tikslu tol, kol jie bus reikalingi šiam ir bet kokiems teisiniams, apskaitos ar ataskaitų teikimo tikslams.

2.2.7. UŽKIRSK KELIĄ KLASTOTĖMS / SUGAUK APGAVIKUS

Jei per mūsų Interneto svetainę pranešate apie įtariamą suklastotą produktą, mes tvarkysime bet kokius Asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate pranešimo formoje, įskaitant vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir su jūsų pirkiniu bei pranešimu, taip pat su tolesne procedūra susijusią informaciją.

Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, vadovaujantis BDAR 6 str. 1 dalies f punktu, yra mūsų teisėtas interesas nustatyti suklastotus produktus siekiant užtikrinti mūsų klientų ir jų gyvūnų augintinių gerovę.

Jūsų Asmens duomenis saugosime šiuo tikslu tol, kol jie bus reikalingi šiam ir bet kokiems teisiniams, apskaitos ar ataskaitų teikimo tikslams.

2.3. NEPILNAMEČIŲ SUTIKIMAS

Jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys negali pateikti mums jokių Asmens duomenų be išankstinio savo tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo.

2.4. JEIGU JŪS DAVĖTE SUTIKIMĄ: TEISĖ ATŠAUKTI SUTIKIMĄ

Jeigu jūsų sutikimas yra teisinis jūsų Asmens duomenų tvarkymo pagrindas, jūs galite atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu ir nenurodydami jokių priežasčių. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad jūsų sutikimo atšaukimas neturės poveikio iki atšaukimo atliekamų duomenų tvarkymo veiksmų teisėtumui. Dėl išsamesnės informacijos apie su jūsų Asmens duomenimis, kuriuos mes turime, susijusias jūsų teises žr. toliau pateiktą 4 skirsnį.

3. KAIP MES DALIJAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

Be 2 skirsnyje nurodytų trečiųjų šalių gavėjų, jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims šiais atvejais:

 • įmonių grupės „Spectrum Brands“ asocijuotosioms įmonėms,
 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, įskaitant bet neapsiribojant konsultantus ir technologijų paslaugų teikėjus,
 • būsimam pardavėjui arba pirkėjui, pardavus arba nupirkus įmonių grupės „Spectrum Brands“ verslą arba turtą, kad pirkėjas ir toliau galėtų teikti jums informaciją ir paslaugas ir
 • teismams, arbitražo įstaigoms, teisėsaugos institucijoms, reguliavimo institucijoms ar teisininkams, jei to reikia siekiant laikytis įstatymų arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teises arba teisinius reikalavimus.

Jeigu mes subrangos būdu samdome kitas bendroves su duomenų tvarkymo sutarties vykdymu susijusioms užduotims mūsų vardu atlikti, ir šiuo tikslu persiunčiame joms jūsų Asmens duomenis, minėta bendrovė ar bendrovės privalo apsaugoti jūsų Asmens duomenis ir naudoti juos tik konkrečiu su šiais duomenų tvarkytojais sudarytose sutartyse nurodytu tikslu.

Tais atvejais, kai atsižvelgiant į jūsų buvimo vietą perduodame Asmens duomenis ES ir EEE nepriklausančioms šalims, mes taikome atitinkamas apsaugos priemones jūsų Asmens duomenims apsaugoti, pvz., laikydamiesi su gavėju sudarytų ES standartinių sutarčių sąlygų arba užtikrindami, kad gavėjas būtų sertifikuotas pagal „Privatumo skydo“ sistemą.

Daugiau informacijos apie mūsų taikomas apsaugos priemones, pvz., atitinkamų apsaugos priemonių dokumentų kopijų, galite paprašyti kreipdamiesi adresu gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com. Visus prašymus nagrinėsime laikydamiesi visų vietos įstatymų ir mūsų politikos bei procedūrų.

4. JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS

Jei įvykdomi tam tikri reikalavimai, pagal BDAR jūs galite naudotis tokiomis su mūsų turimais jūsų Asmens duomenimis susijusiomis teisėmis, kaip:

 • Teisė susipažinti su duomenimis, BDAR 15 str.: galite mūsų paprašyti patvirtinti, ar mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, ir jei tvarkome, pateikti jums dokumento, kuriame nurodyti tie Asmens duomenys, kopiją (kartu su tam tikra kita informacija).
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis, BDAR 16 str.: jei mūsų turimi jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba neišsamūs, jūs turite teisę reikalauti juos ištaisyti arba reikalauti, kad jie būtų papildyti.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis, BDAR 17 str.: tam tikromis aplinkybėmis galite pareikalauti iš mūsų ištrinti arba pašalinti jūsų Asmens duomenis, pvz., (atitinkamai) jei mums jų nebereikia arba jei atšaukiate savo sutikimą.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą, BDAR 18 str.: tam tikromis aplinkybėmis galite pareikalauti iš mūsų apriboti jūsų Asmens duomenų tvarkymą, pvz., jei jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą, BDAR 20 str.: tam tikromis aplinkybėmis turite teisę gauti Asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, kad galėtumėte juos pakartotinai panaudoti.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, BDAR 21 str.: bet kada galite pareikalauti iš mūsų nustoti tvarkyti jūsų Asmens duomenis ir mes tai padarysime, jei mes:
 • tvarkydami jūsų Asmens duomenis vadovausimės teisėtais interesais, išskyrus atvejus, kai mes galime įrodyti, kad turime veiksmingą teisinį pagrindą duomenims tvarkyti ar
 • tvarkome jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Teisės į automatizuotą atskirų sprendimų priėmimą ir profiliavimą, BDAR 22 str.: jūs turite teisę į tai, kad jums nebūtų taikomas sprendimas, kuris grindžiamas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą.
 • Teisė atšaukti sutikimą: jei sutikote, kad mes tvarkytume jūsų Asmens duomenis, turite teisę savo sutikimą bet kada atšaukti.

Pagal BDRAR 77 str. jūs taip pat galite, vadovaujantis taikytina teise, pateikti skundą savo šalies priežiūros institucijai, jei manote, kad mes, tvarkydami jūsų Asmens duomenis, pažeidžiame taikytiną teisę.

Plačiau apie savo teises ir atitinkamus reikalavimus žr. ES Komisijos pateiktą informaciją, skelbiamą adresu ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en.

Dėl naudojimosi savo teisėmis galite susisiekti su mumis šiuo adresu:

Tetra GmbH
DSR Request
Herrenteich 78
49324 Melle
Vokietija 
Tel. 00 800 241 53 414
gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

Į jūsų prašymą atsakysime vadovaudamiesi taikytinomis teisės nuostatomis ir mūsų politika bei procedūromis. Prieš atskleisdami jūsų prašomą informaciją, galime jūsų paprašyti papildomos informacijos jūsų tapatybei patvirtinti ir saugumo tikslais.

5. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

Interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į bendrovei „Spectrum Brands“ nepriklausančias interneto svetaines (pvz., puslapyje „Kur nusipirkti“). Nuorodos į kitas interneto svetaines pateikiamos vien tik informavimo tikslais, o ne tam, kad būtų rekomenduojamos tos kitos svetainės.

Kai pasirenkate nuorodą į trečiosios šalies interneto svetainę, jūs paliekate mūsų Interneto svetainę, ir ši Privatumo politika netaikoma jokiai per bet kurią kitą interneto svetainę renkamai informacijai. Bet kokiai informacijai, kurią jūs atskleidžiate trečiosios šalies interneto svetainėje, bus taikoma tos svetainės privatumo politika. Prieš pateikdami trečiųjų šalių svetainėms bet kokią informaciją, turėtumėte peržiūrėti tų svetainių privatumo politiką. Mes neprisiimame atsakomybės ir teisiškai neatsakome už jokių bendrovei „Spectrum Brands“ nepriklausančių interneto svetainių privatumo praktiką ar politiką. Trečiųjų šalių interneto svetainėmis jūs naudojatės savo pačių rizika.

6. SLAPUKAI

Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų Slapukų politiką , spustelėkite čia.

7. DUOMENŲ SAUGUMAS

Mes įgyvendinome ir laikėmės pagrįstų administracinių, fizinių, techninių ir organizacinių apsaugos priemonių, skirtų apsaugoti jūsų Asmens duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, manipuliavimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos. Šios apsaugos priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į atitinkamus aktualius technologinius pokyčius. Deja, perduoti informaciją internetu nėra visiškai saugu. Nors mes kiek galėdami, stengsimės apsaugoti jūsų Asmens duomenis, garantuoti, kad mums perduoti jūsų duomenys bus saugūs, negalime; bet koks duomenų perdavimas yra jūsų pačių rizika.

8. KLAUSIMAI IR KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

Jei turite kokių nors klausimų apie jūsų Asmens duomenų tvarkymą ar bet kokią šiame Privatumo politikos aprašyme pateiktą informaciją ar bet kokius su duomenų apsauga susijusius klausimus, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. pašto adresu gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com. Visus mūsų gautus dėl jūsų užklausos Asmens duomenis saugosime tol, kol jie bus reikalingi siekiant atsakyti į jūsų klausimus ir bet kokiems teisiniams, apskaitos ar ataskaitų teikimo tikslams. Padarysime viską, kas įmanoma, kad išspręstume visus rūpimus kausimus, kurie jums gali kilti dėl jūsų Asmens duomenų tvarkymo.

© Tetra GmbH, 2019 m. liepos mėn.