Personverns policy

Vi tar personvern og konfidensialitet på alvor og overholder alle gjeldende nasjonale og europeiske bestemmelser om personvern. Nedenfor sammenfatter vi informasjonen om hvordan vi samler inn, behandler og bruker opplysninger. Vi beskriver detaljert hvilken informasjon og hvilke personopplysninger vi lagrer, og hva vi gjør med dem.

Noen av tilbudene eller tjenestene vi gir tilgang til via www.eukanuba.eu/no-no kan omfattes av andre vilkår og betingelser. Disse tilleggsbestemmelsene er angitt innenfor rammen av tilbudet eller tjenesten. Les og vær oppmerksom på dem i forbindelse med disse retningslinjene for personvern. 

1. Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige for personopplysningene dine i henhold til artikkel 4 nummer 7 i personvernforordningen (GDPR) er: 

Tetra GmbH
Herrenteich 78
49324 Melle
Germany («vi» eller «oss»).

2. Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

2.1. Personopplysninger

Personopplysninger defineres som alle opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar person, er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av identifiserende opplysninger som navn, ID-nummer, posisjonsdata og online-ID eller to eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den aktuelle naturlige personen.

Dette omfatter for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, fødselsdato samt andre opplysninger du gir i forbindelse med bestilling på nett, registrering, oppretting av en kundekonto eller et spørsmål du sender inn via kontaktskjemaet («personopplysninger»). 

Statistiske data som vi samler inn av tekniske grunner når du besøker nettstedet vårt, og som vi anonymiserer slik at de ikke kan knyttes direkte til deg som person, omfattes ikke av disse retningslinjene for personvern. Disse statistiske dataene er blant annet informasjon om hvor mange ganger du har besøkt nettstedet, hvor lenge du har vært på nettstedet, sidene du åpner, informasjon om nettleseren din / nettleserne dine. Alle disse opplysningene brukes på en måte som ikke muliggjør identifisering av enkeltpersoner. Denne informasjonen skal samles inn og håndteres anonymt slik at vi får informasjon om bruken av nettstedet vårt og kan forbedre det. Les retningslinjene våre for informasjonskapsler for å få mer informasjon om innsamling av statistiske data via informasjonskapsler.

2.2. Rettslig grunnlag for innsamling, behandling og bruk av personopplysningene dine

Det er i prinsippet mulig å bruke nettstedene våre uten å oppgi personopplysninger. I den grad nettsidene våre samler inn personopplysninger, skal dette skje frivillig såfremt det er mulig. 

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysningene dine i henhold til disse retningslinjene for personvern. Du finner nyttig, detaljert informasjon i avsnitt 2.2. 

Hvis du bare besøker nettstedet vårt for å finne informasjon, f.eks. om oss eler produktene våre. Det vil si hvis du ikke registrerer eller gir oss informasjon om deg selv på en annen måte, samler vi bare inn personopplysninger via informasjonskapsler og annen lignende teknologi. Dette beskrives nærmere i retningslinjene våre for informasjonskapsler. Vi samler inn disse personopplysningene i henhold til artikkel 6 nummer 1 bokstav f i personvernforordningen: for eksempel IP-adressen din, dato og klokkeslett for forespørselen, tidssone, tilgangsstatus / HTTP-statuskode, innhold i forespørselen (spesifikk side), mengden overførte data ved hvert tilfelle, nettleseren du bruker og versjonen av nettleserprogramvare, nettstedet der forespørselen kommer fra, operativsystem og grensesnitt samt språk. 

Hvis du går inn på nettstedet av en av årsakene nedenfor, finner du mer informasjon i følgende avsnitt: 

2.2.1. I forbindelse med forretningsforholdet vårt

Vi samler inn og behandler navnet ditt, e-postadressen din og annen informasjon du gir oss, for å administrere forretningsforholdet vi har til deg. For eksempel bruker vi opplysningene når vi svarer på spørsmål, behandler avtalen vi har inngått med deg, eller i forbindelse med teknisk administrasjon som er nødvendig i forretningsforholdet vi har til deg. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vårt behov for å behandle personopplysningene dine for å kunne oppfylle de(n) aktuelle avtalen(e) med deg i henhold til artikkel 6 nummer 1 bokstav b i personvernforordningen.

Vi oppbevarer disse personopplysningene så lenge forretningsforholdet vårt varer. Hvis det ikke har vært noen transaksjoner eller kommunikasjon mellom oss i tre år, sletter eller anonymiserer vi personopplysningene medmindre vi er pålagt å oppbevare dem lenger i henhold til lov.

2.2.2. Innhold generert av brukere

I tilfeller der du har gitt oss tillatelse til å bruke bildet/bildene eller videoen(e) dine (i henhold til gjeldende vilkår og betingelser), behandles disse personopplysningene til bruk på nettstedet vårt og i kanalene våre i sosiale medier. De kan også brukes av de tilknyttede selskapene våre i henhold til samtykket du har gitt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke i henhold til artikkel 6 nummer 1 bokstav a i personvernforordningen. 

Vi oppbevarer personopplysningene i bildet/bildene eller videoen(e) på nettstedet vårt til den aktuelle kampanjen er avsluttet. 

2.2.3. «Finn leverandør»-oppføring

Vi gir forretningspartnerne og produktforhandlerne våre muligheten til å bli oppført på «Finn leverandør»-delen av nettstedet vårt.

Hvis vi skal registrere deg, trenger vi fullstendig navn og adresse til bedriften din. Dette kan omfatte personopplysninger som for eksempel personnavnet ditt. Du kan gi oss ekstra informasjon som telefonnummer og nettadresse frivillig. Det kan bidra til at registreringsprosessen går raskere.

Vi trenger opplysningene for å kontrollere at forespørselen din er gyldig og for å føre deg opp på «Finn leverandør»-listen der plasseringen av butikken din og den andre informasjonen ovenfor, vises. 

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at vi skal kunne oppfylle den aktuelle avtalen med deg, i henhold til artikkel 6 nummer 1 bokstav b i personvernforordningen.

Vi oppbevarer disse personopplysningene så lenge du står oppført. Opplysningene fjernes fra oppføringen hvis du trekker tilbake samtykket, hvis vi oppdager at informasjonen ikke stemmer lenger og ikke kan rettes, eller hvis vi har en annen gyldig grunn til å fjerne oppføringen, for eksempel hvis forretningsforholdet er avsluttet, og du har sluttet å selge produktene våre. Da sletter vi opplysningene dine fra listen umiddelbart.

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake via gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com. Tilbaketrekkingen har umiddelbar virkning, og du trenger ikke oppgi noen grunn. Vi fjerner deg da fra listen som beskrevet ovenfor.

2.2.4. Tilbakebetalingsgaranti

Hvis du ber oss om refusjon ved å fylle ut skjemaet for tilbakebetalingsgarantien på nettstedet vårt, behandler vi personopplysninger du gir oss i dette skjemaet, inkludert navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato samt opplysninger om kjøpet og refusjonsprosessen. 

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at vi skal kunne oppfylle en avtale i henhold til artikkel 6 nummer 1 bokstav b i personvernforordningen i og med at vi behandler personopplysningene dine for å behandle forespørselen din om refusjon. Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge som nødvendig for dette formålet og for å kunne tilfredsstille eventuelle rettslige, bokføringsmessige og rapporteringsmessige krav.

2.2.5. Stans av forfalskning og svindel

Hvis du rapporterer mistanke om produktforfalskning via nettstedet vårt, behandler vi persondata du gir oss i skjemaet inkludert navn, adresse, e-postadresse samt opplysninger om kjøpet, rapporten og den videre fremgangsmåten. 

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i henhold til artikkel 6 nummer 1 bokstav f i personvernforordningen i forbindelse med identifisering av forfalskede produkter slik at kundenes og kjæledyrene deres interesser kan ivaretas. 

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge som nødvendig for dette formålet og for å kunne tilfredsstille eventuelle rettslige, bokføringsmessige og rapporteringsmessige krav.

2.3. Mindreåriges samtykke

Personer under 16 år har ikke lov til å overføre personopplysninger til oss uten foregående samtykke foresatte.

2.4. Der du gir samtykke: rett til å trekke tilbake samtykket

Der samtykket ditt utgjør det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake samtykket uten å angi noen grunn. Vær oppmerksom på at hvis du trekker tilbake samtykket, påvirker det ikke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekking. Du finner mer informasjon om rettighetene dine når det gjelder personopplysninger vi har om deg, i avsnitt 4 nedenfor.

3. Rettigheter i forbindelse med personopplysninger

Hvis bestemte forutsetninger er oppfylt, kan du i henhold til personvernforordningen ha følgende rettigheter når det gjelder personopplysninger vi har om deg:

 • Rett til innsyn, artikkel 15 i personvernforordningen: Du kan be oss fortelle deg om vi behandler personopplysningene dine, og hvis dette er tilfellet gi deg en kopi av disse personopplysningene (sammen med visse andre opplysninger). 
 • Rett til retting, artikkel 16 i personvernforordningen: Hvis personopplysningene vi har om deg, er gale eller ufullstendige, har du rett til å be oss rette dem eller legge til det som mangler.
 • Rett til sletting, artikkel 17 i personvernforordningen: Du kan be oss slette eller fjerne personopplysningene dine under bestemte forutsetninger, f.eks. hvis vi ikke trenger opplysningene lenger eller hvis du trekker tilbake samtykket (hvis aktuelt). 
 • Rett til begrensning av behandling, artikkel 18 i personvernforordningen: Du kan be oss begrense behandlingen av personopplysningene dine under bestemte forutsetninger, f.eks. hvis du har protestert mot at vi behandler dem.
 • Rett til dataportabilitet, artikkel 20 i personvernforordningen: Du har rett til å motta personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format for gjenbruk under bestemte forutsetninger.
 • Rett til å protestere, artikkel 21 i personvernforordningen: Du kan når som helst be oss stoppe behandlingen av personopplysningene dine, og vi vil gjøre det hvis vi:
  • behandler personopplysningene dine på grunnlag av berettiget interesse, bortsett fra hvis vi kan vise til et gyldig rettslig grunnlag for behandlingen
  • behandler personopplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring 
 • Rettigheter i forbindelse med automatiserte avgjørelser og profilering, artikkel 22 i personvernforordningen: Du har rett til ikke å bli utsatt for avgjørelser utelukkende på grunnlag av automatisk behandling, inkludert profilering.
 • Rett til å trekke tilbake samtykket: Hvis du har samtykket i at vi behandler personopplysningene dine, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. 

I henhold til artikkel 77 i personvernforordningen kan du også ha rett til å klage til en tilsynsmyndighet i ditt land i henhold til gjeldende lover og regler hvis du mener at vår behandling av personopplysningene dine er i strid med gjeldende lover og regler. 

Du finner mer informasjon om rettighetene dine og gjeldende krav i opplysningene fra EU-kommisjonen på ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en.

For å gjøre rettighetene dine gjeldende kan du kontakte oss på følgende måte: 

Tetra GmbH
DSR Request
Herrenteich 78
49324 Melle
Germany
Tel. 00 800 241 53 414
gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

Vi svarer på forespørselen i henhold til gjeldende lovbestemmelser samt retningslinjene og rutinene våre. Vi kan be deg om mer informasjon for å kunne bekrefte identiteten din og av hensyn til sikkerheten før vi gir deg opplysningene du ber om. 

4. Informasjonskapsler

Hvis du vil vite mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, kan du klikke her for å lese retningslinjene våre om informasjonskapsler.

5. Datasikkerhet

Vi har innført og håndhever rimelige administrative, fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot ulovlig ødeleggelse, manipulering, tap, endring, uautorisert tilgjengeliggjøring og uautorisert tilgang. Disse sikkerhetstiltakene er underlagt permanente endringer i tråd med tilsvarende faktisk teknologisk utvikling. Dessverre skjer overføring av informasjon via internett aldri helt trygt. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere at dataene du har overført til oss, er trygge. All overføring skjer på eget ansvar.

6. Spørsmål og kontakt

Hvis du har spørsmål vedrørende behandlingen av personopplysningene dine eller informasjon i disse retningslinjene for personvern eller andre forhold som gjelder databeskyttelse, kan du ta kontakt med vårt personvernombud gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com. Vi oppbevarer personopplysninger vi mottar i forbindelse med forespørselen din, så lenge som nødvendig for å kunne svare på spørsmålene dine og tilfredsstille eventuelle rettslige, bokføringsmessige og rapporteringsmessige krav. Vi gjør vårt beste for å svare på alle spørsmål du har om behandling av personopplysningene dine. 

© Tetra GmbH, juli 2019