Rasspecifik hundmat

​Komplett och balanserat helfoder

Rasspecifikt 10 Produkter


Vanliga frågor och svar

För att tillgodose hundens näringsbehov ännu bättre erbjuder EUKANUBA rasspecifikt foder för flera populära hundraser. Dessa foder är skräddarsydda för rasens särskilda behov och stärker hundens välbefinnande näringsmässigt.

EUKANUBA Breed Specific-foder är inte avsedda att ges enbart till den specifika ras det har fått sitt namn efter. Det kan även ges till raser av ungefär samma storlek och tillstånd. Några av dessa raser nämns specifikt på förpackningen, t.ex. är det rasspecifika fodret för golden retriever-hundar passar även utmärkt för flat coated retriever, portugisisk vattenhund, irländsk vattenspaniel och spinone. Eftersom det är omöjligt att nämna alla besläktade raser på förpackningen anges endast de vanligaste raserna där.

Rasspecifika foder erbjuder ett extra och ännu mer skräddarsytt alternativ till huvudsortimentets foder. Båda sortimenten följer dock ett liknande näringskoncept och är kompletta och balanserade.

I allmänhet är rasspecifika foder också lämpliga för blandraser med denna ras. Det är dock i viss utsträckning rasblandningen som avgör om fodret är lämpligt för din hund. En viktig faktor är hundens storlek. Om storleken och andra egenskaper överensstämmer med den rena rasen är det rasspecifika fodret ett bra alternativ för din hund.